Accession Alias BioProject BioSample Experiment Run Organization Release date
CRA000088 CRA_88 PRJCA000213 40 40
40 Beijing Institute of Genomics 2016-03-24
CRA000086 CRA_86 PRJCA000210 4 4
4 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-03-18
CRA000085 CRA_85 PRJCA000207 2 7
6 Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences 2017-02-28
CRA000082 CRA_82 PRJCA000203 1 1
1 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-03-11
CRA000071 CRA_71 PRJCA000193 1 1
1 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-03-18
CRA000042 CRA_42 PRJCA000149 6 6
6 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-12-31
CRA000026 CRA_26 PRJCA000131 236 242
242 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-12-31
CRA000022 CRA_22 PRJCA000126 12 12
12 Beijing Institute of Genomics 2016-02-08
CRA000021 CRA_21 PRJCA000125 1 4
4 Chinese Academy of Sciences 2015-12-16
CRA000020 CRA_20 PRJCA000124 1 1
1 Institute of Zoology 2016-10-19
CRA000019 CRA_19 PRJCA000116 12 12
13 Kunmming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000018 CRA_18 PRJCA000115 47 49
48 Kunmming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000017 CRA_17 PRJCA000114 18 24
24 Kunmming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000015 CRA_15 PRJCA000123 5 6
6 Institute of Zoology 2016-10-19
CRA000010 CRA_10 PRJCA000102 1 4
13 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-03-18
CRA000004 CRA_4 PRJCA000091 24 24
24 Beijing Institute of Genomics 2015-10-09